Waar is Open Museum zoal mee bezig, welke inclusieve projecten zetten onze musea op poten? Hier houden we de vinger aan de pols.

AUGMENTED REALITY IN HET ERASMUSHUIS / EEN INCLUSIEVE BLIK OP DE 16E EEUW

“HET ERASMUSHUIS HEEFT EEN NIEUWE GIDS UITGEBRACHT OM HET MUSEUM OP EEN ORIGINELE MANIER TE VERKENNEN!   Deze rondleiding neemt u mee buiten het klassieke…

Archeo-seksisme Tentoonstelling

20 janvier – 21 avril 2022

L’exposition Archéo-Sexisme est une exposition itinérante de témoignages illustrés sur les discriminations en archéologie, du sexisme majoritairement mais également du racisme, de l’homophobie et la transphobie.

Women in Art in the Street – 11 & 12 dec.

Women In Art in the Street wil de onrechtvaardigheid “herstellen” door het publiek een meeslepende nachtelijke kunst- en muziektentoonstelling aan te bieden in de straten van de gemeente Elsene. (voltooid evenement)

Brussels Museums Charter voor inclusieve taal

Inclusief of genderneutraal taalgebruik wil in de eerste plaats genderstereotypering verminderen, door meer aandacht te schenken aan hoe bepaalde beelden en woorden (onbewust) discriminerend of vooringenomen kunnen zijn en hoe zo’n formuleringen te vermijden. We streven dus naar een representatief, gendergelijk en niet-seksistisch taalgebruik.

Inclusieve Taal Workshops

Graag nodigen we al onze leden uit om deel te nemen aan onze workshops inclusief taalgebruik die eind dit jaar zullen worden georganiseerd. We hebben als doel jullie de juiste tools aan te reiken om op een meer doordachte manier te schrijven over en naar de mensen die jullie instelling bezoeken.

Inclusie in het BELvue Museum: Interactieve en inclusieve digitale inhoud

Door inhoud te creëren met éénbepaald doelpubliek voor ogen, is het BELvue er dus in geslaagd twee nieuwe activiteiten te creëren die kunnen worden gebruikt door alle mensen die hun instelling bezoeken. Vertrekkende vanuit empathie kunnen we beter aansluiten bij de mensen om ons heen.

Vertal Ons Alles @ Museum van Elsene

Het avontuur van een grondige raadpleging over de manier waarop het publiek omgaat met het Museum van Elsene.

Brussels Museums Mini Diversiteitsplan

Brussels Museums Mini Diversiteitsplan – Om een instelling te worden die een betere afspiegeling is van onze stad, heeft Brussels Museums zijn interne werking getransformeerd.

Ontmoet onze Think Tank

Ontmoet onze Think Tank ICHRAF NASRI Ichraf Nasri (zij/haar) is een Tunesische beeldend kunstenares die in Brussel woont. Houder van een Master in Plastische Kunsten…