Kijk welke inclusieve projecten onze Brusselse musea op poten zetten, laat je inspireren door (inter)nationale D&I voorbeelden of neem direct contact op met experts die strijden tegen structurele discriminatie.

Deze lijst is nooit af! Suggesties welkom op [email protected]

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

“Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van…

RoSa VZW

“RoSa wil als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen bevorderen en hierdoor de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving helpen wegwerken. Onder gender…

Ella VZW

“Kenniscentrum gender en etniciteit ella wil actief werk maken van kruispuntdenken in alle sectoren, naar de vrouwenbeweging en in het middenveld, in onderwijs, sociale sector en welzijnssector. ella wil meer ruimte…

The Empathetic Museum

(EN) “The Empathetic Museum vertegenwoordigt het collectieve werk van museumprofessionals die zich inzetten voor een meer inclusieve toekomst voor de museumsector. Wij waarderen en pleiten…

TIP – Transgender Infopunt

Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Organisaties en instanties kunnen bij…

DEMOS

Demos volgt maatschappelijke ontwikkelingen op die de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector vormgeven en werken aan gelijkheid en participatie. Ze staan voor cultuur, jeugdwerk en sport…

Culture & Démocratie

(FR) Culture & Démocratie is een platform voor reflectie, observatie, uitwisseling en bewustmaking over wat cultuur en democratie met elkaar verbindt. Haar onderzoeks- en denkwerk…

Lasso

Lasso is het Brussels platform voor cultuurparticipatie. Ze willen dat kunst en cultuur van en voor iedereen is. Daarom inspireren en versterken ze organisaties, door…

Foyer

Foyer is een vzw met verschillende deelwerkingen die in Brussel al ruim vijftig jaar bouwt aan een (meer) interculturele samenleving. Hun aanbod omvat interculturele bemiddeling,…