Kijk welke inclusieve projecten onze Brusselse musea op poten zetten, laat je inspireren door (inter)nationale D&I voorbeelden of neem direct contact op met experts die strijden tegen structurele discriminatie.
Deze lijst is nooit af! Suggesties welkom op [email protected]

TIP – Transgender Infopunt

Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Organisaties en instanties kunnen bij het Infopunt terecht voor consultancy, educatie of onderzoek.

DEMOS

Demos volgt maatschappelijke ontwikkelingen op die de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector vormgeven en werken aan gelijkheid en participatie. Ze staan voor cultuur, jeugdwerk en sport die aansturen op maatschappelijke veranderingen en bouwen aan een meer open, inclusieve en democratische samenleving.

Culture & Démocratie

(FR) Culture & Démocratie is een platform voor reflectie, observatie, uitwisseling en bewustmaking over wat cultuur en democratie met elkaar verbindt. Haar onderzoeks- en denkwerk is gebaseerd op verschillende thema’s – gevangenis, onderwijs, gezondheid, maatschappelijk werk, recht op deelname aan het culturele leven, digitaal, grondgebieden, gemeenschappen, migratie(s) – waarvan het verband met het culturele veld […]

Lasso

Lasso is het Brussels platform voor cultuurparticipatie. Ze willen dat kunst en cultuur van en voor iedereen is. Daarom inspireren en versterken ze organisaties, door krachten te bundelen over sectoren en gemeenschappen heen. Ze doen dit vanuit de Brusselse grootstedelijke context.

Foyer

Foyer is een vzw met verschillende deelwerkingen die in Brussel al ruim vijftig jaar bouwt aan een (meer) interculturele samenleving. Hun aanbod omvat interculturele bemiddeling, advies rond meertaligheid en opvoeding, een waaier aan activiteiten voor zowel jongeren als volwassenen gericht op ontplooiing en empowerment, naast dialoogactiviteiten die ontmoeting stimuleren.

AWSA

“Arab Women’s Solidarity Association- Belgium” is een vereniging van vrouwen en mannen van Arabische, Belgische of andere origine. AWSA-Be is een seculiere en gemengde vereniging die zich inzet voor het bevorderen van de rechten van vrouwen afkomstig uit de Arabische wereld, zowel in het land van oorsprong als in het gastland. 

BXLRefugees

Voor een meer open en inclusieve samenleving ten aanzien van mensen die migreren, wil het Burgerplatform – BXLRefugees burgers en verenigingen mobiliseren en krachten bundelen om de maatschappelijke stigma’s rond migranten en vluchtelingen te veranderen.

Black History Month

Black History Month (BHM) is een jaarlijkse viering (gedurende de maand maart) van de veerkracht van de zwarte gemeenschap in het heden en het verleden. Hierbij is de inzet om via een people’s history (dat het verleden vertelt vanuit het perspectief van alledaagse mensen in plaats van leiders) de geschiedenis eerlijker/waarachtiger en inclusiever te maken, […]

Eqla

(FR) Eqla is een Belgische vereniging die dagelijks werkt met en voor blinde en slechtziende personen. Eqla bevordert hun integratie in de samenleving door samen met hen te werken aan oplossingen voor autonomie en ontplooiing. Eqla biedt ook cursussen en opleidingen over visuele handicaps, om het grote publiek en professionals bewust te maken van de realiteit […]