Kijk welke inclusieve projecten onze Brusselse musea op poten zetten, laat je inspireren door (inter)nationale D&I voorbeelden of neem direct contact op met experts die strijden tegen structurele discriminatie.

Deze lijst is nooit af! Suggesties welkom op [email protected]

Gids voor een feministisch museum

Gids voor een feministisch museum, een collectief werk over musea en feminismen   “De vereniging musé•e•s publiceert in juni 2022 de gids voor een feministisch museum, een collectief werk over musea en feminismen. Aangezien er in Frankrijk geen bestaand werk bestaat over feministische benaderingen in de museumwereld, heeft de vereniging opdracht gegeven tot de publicatie […]

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

“Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht”.

RoSa VZW

“RoSa wil als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen bevorderen en hierdoor de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving helpen wegwerken. Onder gender verstaat RoSa de sociale ideeën, verwachtingen en normen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid”.

Ella VZW

“Kenniscentrum gender en etniciteit ella wil actief werk maken van kruispuntdenken in alle sectoren, naar de vrouwenbeweging en in het middenveld, in onderwijs, sociale sector en welzijnssector. ella wil meer ruimte voor zelfbepaling en diversiteit. ella wil dat wit-zwart-denken doorbreken, het wij-zij-discours. ella staat dus voor een antiracistisch feminisme en voor een emancipatie van etnische minderheden”.

Guggenheim Museum’s DIVERSITY, EQUITY, ACCESS, AND INCLUSION (DEAI) ACTION PLAN

(EN) Het Guggenheim museum, wil paden creëren die leiden tot een meer inclusieve en diverse instelling. Het Guggenheim museum diversifieert niet alleen het team, maar versterkt ook de stemmen van zwarte mensen, inheemse mensen, en mensen van kleur (BIPOC) en verbreedt de reikwijdte van het denken en de perspectieven binnen het museum.

Restitutiebeleid van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

In het huidige debat over de restitutie van Afrikaans cultureel erfgoed neemt het KMMA een open en constructieve houding aan. “Het erkent dat het niet normaal is dat zo’n groot gedeelte van het Afrikaanse culturele erfgoed zich in het westen bevindt, terwijl de landen van oorsprong er eigenlijk de morele eigenaars van zijn”.

Open Access – Cleveland Museum

(EN) “Open Access is een logisch en opwindend uitvloeisel van de inclusieve missie van het CMA ‘om transformerende ervaringen te creëren door middel van kunst, ten voordele van alle mensen, voor altijd’. Met deze overstap naar Open Access heeft het museum niet alleen de toegang tot de collectie van het CMA getransformeerd, maar ook de […]

The Empathetic Museum

(EN) “The Empathetic Museum vertegenwoordigt het collectieve werk van museumprofessionals die zich inzetten voor een meer inclusieve toekomst voor de museumsector. Wij waarderen en pleiten voor diversiteit van denken en authentieke integratie van empathie in de museumpraktijk”.

Inclusive Future – Wellcome Collection

“Deze kleurrijke display is ontworpen door deelnemers en kunstenaars van Heart n Soul at The Hub, een onderzoeksproject geleid door autisten en mensen met leermoeilijkheden. Er zijn ontwerpideeën en persoonlijke perspectieven van de mensen die ze gemaakt hebben te zien”.