Training Hoe werkt discriminatie? by L’académie du genre

23.05.2023

23 mei.

Training “Hoe werkt discriminatie?”
Van rassendiscriminatie tot genderdiscriminatie en rassendiscriminatie

Doelstellingen:

Aan de hand van concrete voorbeelden en animaties raciale en genderdiscriminatie leren ontcijferen. Bewust worden van de denkbeeldige en onbewuste cultuur die bepaalde groepen mensen diskwalificeert en de gevolgen van deze diskwalificatie. Ontdek verschillende wegen en instrumenten die u op uw terrein kunt inzetten om bepaalde vormen van discriminatie niet in stand te houden.

Programma :

 • De deelnemers in staat stellen discriminerende praktijken te begrijpen als een systemische dynamiek die voor ons bestaat, gebaseerd op de decodering van discriminatie op grond van ras en geslacht.
 • Het zichtbaar maken van de denkbeeldige en onbewuste cultuur die niet-westerse bevolkingsgroepen diskwalificeert en de gevolgen van deze diskwalificatie in termen van genderdiscriminatie.
 • De verschillende juridische middelen ter bestrijding van discriminatie aan de orde stellen.

Gedetailleerd programma:

 • Ontcijferen van een vorm van diskwalificatie (die van niet-westerse bevolkingsgroepen (of degenen die als zodanig worden gezien) en vervolgens bepaalde invarianten bevragen die in alle discriminerende processen voorkomen.
 • Benadering van het begrip “sudalisme”.
 • Seksisme en racisme in hun systemische en materiële dimensie en niet alleen ideologisch.
 • De argumenten van discriminatie: hoe elke discriminatie wordt gerechtvaardigd door de gediscrimineerde persoon verantwoordelijk te stellen voor zijn/haar diskwalificatie.
 • De wet en haar grenzen: presentatie van enkele antidiscriminatie wettelijke bepalingen.
 • Individueel schrijven: voorbeeld van “sudalisme” of rassendiscriminatie die in het privéleven of op het werk wordt ervaren of waargenomen. Ontwikkeling van korte geïndividualiseerde dramatiseringen van elke tekst met de hulp van de trainer.
 • Gebruik van de gebaar/zin-methode (elke zin of deel van een zin begeleiden met een gebaar dat de betekenis ervan onderstreept). Presentatie en collectieve bespreking van elke opgevoerde tekst.
 • Discussie: welke instrumenten en procedures moeten in onze domeinen worden ingevoerd om te ontsnappen aan wat kan bijdragen tot de instandhouding van bepaalde vormen van systemisch racisme?

Voor meer informatie klik hier!