Success DiverStory

Tags:

(FR) Het doel van Success Diverstory is racisme en discriminatie te bestrijden door percepties te veranderen en door nieuwe rolmodellen aan de samenleving voor te stellen.
Een van de missies is het media- en institutionele landschap inclusiever te maken door de vaak nog stereotiepe beeldvorming die ze verspreiden, aan te kaarten.