Q(ee)R CODES – Centrale For Contemporary Art

Tags: ,

“Het project onderzoekt de aanwezigheid en ervaringen van cis- en trans-vrouwen en queer personen in hun stedelijke context. Luisteren en mondelinge uitwisseling enerzijds en het creëren van nieuwe ruimtes van verbeelding, confrontatie en dialoog anderzijds, maken van Q(ee)R Codes –
New Boundaries BXL 1000 een platform voor reflectie. De plaats van vrouwen – in brede zin en niet-biologisch gedefinieerd – in de openbare ruimte wordt beschreven en geherdefinieerd aan de hand van een serie audio-wandelingen of soundwalks in het centrum van Brussel. De personen aan het woord komen van diverse geografische en culturele horizonten, zijn van verschillende leeftijden en andere sociale achtergronden en hebben verschillende seksuele geaardheden”.