Black History Month

Tags: , ,

Black History Month (BHM) is een jaarlijkse viering (gedurende de maand maart) van de veerkracht van de zwarte gemeenschap in het heden en het verleden. Hierbij is de inzet om via een people’s history (dat het verleden vertelt vanuit het perspectief van alledaagse mensen in plaats van leiders) de geschiedenis eerlijker/waarachtiger en inclusiever te maken, dus meer over ons allemaal, ongeacht onze socio-economische, etnische of culturele achtergronden.