Article 27

Tags:

(FR) De vzw Article 27 heeft als opdracht het sensibiliseren en het faciliteren van culturele participatie voor alle mensen die leven in moeilijke sociale en/of economische omstandigheden. Dit gebeurt in samenwerking met een netwerk met sociale en culturele partners en de doelgroepen