Matrimony Days

Matrimonium Dagen 2022

02.09.2022

22 sept – 25 sept.

 

“De Matrimoniumdagen werpen een licht op het historische Brusselse matrimonium – architecturaal, sculpturaal, stedenbouwkundig, sociaal. Aan de andere kant zijn de Dagen ook een gelegenheid om het huidige erfgoed – artistiek, politiek en feministisch – te ontdekken.

Naast de ontdekking van het Brusselse matrimonium, dat soms en vaak zelfs overschaduwd wordt, wordt de fundamentele kwestie van de toegang tot het eigendomsrecht voor vrouwen en aanverwante beroepen transversaal aan de orde gesteld tijdens workshops onder leiding van vrouwelijke deskundigen en tijdens de bezoeken van de beroepsbeoefenares op het terrein.

Het programma als geheel maakt het dus mogelijk om verslag uit te brengen over de deelname van vrouwen in de vele beroepen die verband houden met het matrimonium.”

 

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.”

 

Programma

 

Een selectie van hun activiteiten:

 

Opening van de tentoonstelling Queering Brussels / Launch Party Matrimoniumdagen 2022

“Paye ta Truelle !”: feminisme in de archeologie

Conferentie “De kracht van vezels: textiel en vrouwelijke kunstenaars” door Virginie Mamet

Rondleiding met de Brussels Brontë Group: in de voetsporen van de gezusters Brontë

Nu is het hun beurt! De vrouwen van the Plastic Design Collection van het Design Museum Brussels

Tweetalige show (LSFB/FR) – Aurore, gezelschap Sur le bout des doigts

JEUDGACTIVITEIT / Unique en son genre – Kindersprookjes voorgelezen door dragqueens/een drag-king