Couverture du guide d'accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap, écrit par Open Museum ( un projet Brussels Museums)

Handleiding voor het onthaal en begeleiding van mensen met een beperking @Brussels Museums

14.12.2023

Brussel is een stad met een ongelooflijke diversiteit, waar elk hoekje en gaatje geschiedenis, cultuur en kunst ademt. En om deze culturele rijkdom ten volle te kunnen appreciëren, is het aan ons, professionals, om de noden van ons publiek te leren kennen.

Bij de Brusselse Musea geloven we in de kracht van het collectief. Dus met het hele team van de Brusselse musea en de 33 musea die deelnemen aan Museum Night Fever 2023: we gaan!

Wat is een beter project dan MNF om zoveel mogelijk Brusselse musea toegankelijk te maken in een feestelijke, excentrieke sfeer?

Voor deze 16e editie hebben MNF en Open Museum een gedurfde stap gezet om musea, feesten en toegankelijkheid met elkaar te verzoenen. Na een audit door de vzw Access-i hebben we ons tot doel gesteld om zoveel mogelijk informatie te verstrekken over toegankelijkheid. Zo vulde elk museum een toegankelijkheidsfiche in, die gepubliceerd werd op de website van Museum Night Fever. En er is een systeem van pictogrammen opgezet om de verschillende niveaus van toegankelijkheid van locaties en activiteiten te communiceren. Naast de volledige publicatie van deze informatie werd een team van toegankelijkheidsvrijwilligers opgezet om de systemen van de musea aan te vullen. Deze vrijwilligers werden voorafgaand aan het evenement getraind om onze bezoekers zo goed mogelijk te ontvangen.

In het verlengde van deze bewustmakingsoefening werd een korte gids opgesteld om bezoekers te helpen hun weg te vinden in het museum.

Vandaag delen we graag deze “Kleine handleiding voor het verwelkomen en begeleiden van mensen met een handicap” met jullie. Het doel van deze gids is om praktische adviezen en aanbevelingen te geven aan iedereen die een zo goed mogelijk onthaal wil bieden aan al onze bezoekers met speciale behoeften. We nodigen je uit om dit handboek te ontdekken en te delen met je netwerken. Samen kunnen we van onze musea gastvrije plekken maken voor iedereen, waar iedereen zich opgenomen, gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

De handleiding is beschikbaar in fr-nl-en.

EN – Handbook for welcoming and supporting people with disabilities

NL – Handleiding voor het onthaal en begeleiding van mensen met een beperking

FR – Manuel pour l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap

Aarzel niet om het te gebruiken en geef het door aan collega’s die contact hebben met bezoekers en aan je vrijwilligers.