Van gewoon racisme naar institutioneel racisme @Herfst Universiteit Luik

01.06.2023

1 December

Van gewoon racisme naar institutioneel racisme: hoe kunnen we de spiraal van uitsluiting beter herkennen en stoppen?

De hedendaagse vrijwilligerssector wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van racisme.

We worden niet langer alleen geconfronteerd met de helaas welbekende realiteiten (vooroordelen, vijandigheid, discriminatie, onrechtvaardigheid, uitsluiting, enz:

Deze omvatten: het aan de kaak stellen en criminaliseren van antiracistische groepen, politiegeweld gaande van gezichtscontroles tot willekeurige arrestaties en de onderdrukking van sociale solidariteitsbewegingen, de bagatellisering van extreemrechtse ideeën, complottheorieën en nepnieuws, enz.

Het is waar dat het zogenaamde integratiebeleid nu de hele samenleving doordringt via het beleid van verenigingen, vakbonden, scholen, het FOREM en het OCMW: positieve discriminatie op het werk, integratiecursussen, burgerschapscursussen, integratiestrategieën, multiculturele evenementen, enz.

Deze praktijken zijn niet onbelangrijk, maar zijn niet vrij van paternalisme of assimilationisme en hebben soms het tegenovergestelde effect van wat zij bepleiten.

Anderzijds duiken er nieuwe vormen van actie op, zoals de sociale beweging Black Lives Matter, decoloniale initiatieven op basis van standbeelden, folklore, historische of fictieve verhalen en de mars van het privilege: ook deze moeten worden besproken.

Het doel van onze universiteit is om op basis van getuigenissen uit de eerste hand en analyses van onderzoekers de dynamiek van het hedendaagse racisme op te sporen door relevante emancipatiestrategieën te bevorderen.

Neem met ons deel aan dit essentiële debat! Schrijf u nu in voor onze herfstuniversiteit over de strijd tegen racisme!

Cultuur :

Tot slot zullen we de aanwezigheid van racisme in de cultuur onderzoeken. Aangezien cultuur de mentaliteit van de tijd weerspiegelt, is het een bijzondere sfeer om weer te geven hoe een samenleving leeft. Daarom vinden wij het nodig kritisch na te denken over wat maar al te vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Dat geldt ook voor ons vrijwilligerswerk: werken we echt aan de empowerment van ons publiek of werken we onbewust aan hun assimilatie?

Hoe gaat de school, gevangen tussen haar plicht om kritisch te werken en zich de waarden, gewoonten en gebruiken van de samenleving eigen te maken, om met andere culturen? Is zij zich niet bewust van het risico een ware assimilatiemachine te worden? Wat is de verantwoordelijkheid van de media wanneer zij systematisch de afkomst van een buitenlander in nieuwsberichten opnemen? Probeert de vrijwilligerssector zelf, met zijn praktijken en methoden, paternalisme of uitsluiting echt te vermijden? Waar staan we met onze folklore en haar koloniale erfenis? Welke invloed kunnen de uitspraken van bepaalde politieke partijen hebben op het publieke debat? Welk hellend vlak kunnen we zien wanneer sport de hand van een bepaald nationalisme vasthoudt? Of wanneer ze daarentegen wordt voorgesteld als een ideaal van integratie en bestrijding van racisme?