Image créée par intelligence artificielle représentant un bâtiment ressemblant à un musée avec un énorme drapeau arc-en-ciel sur la façade

Doe mee aan de enquête over de vertegenwoordiging van LGBTQIA+ gemeenschappen in musea

Laten we het hebben over representatie, promotie en erfgoed, laten we het hebben over LGBTQIA+ gemeenschappen! 🇧🇪🌈

In het kader van zijn proefschrift aan de ULiège werkt Noah Meunier aan een inventaris van de vertegenwoordiging van LGBTQIA+ en queer gemeenschappen door culturele instellingen (musea, bibliotheken, theaters, archiefcentra, enz.) in België sinds 2020.

Die heeft uw hulp nodig om de gegevens te verkrijgen die nodig zijn om de redenen te identificeren waarom deze instellingen (waaronder de uwe) LGBTQIA+ en/of queer thema’s presenteren/promoten/patrimonialiseren.

Klik hier voor het formulier