BEING HOME IS… @ Jewish Museum of Belgium

29.08.2022

 

Being Home is …

“Voor u ligt het resultaat van het artistiek en maatschappelijk project Being Home is … dat het Joods Museum van België in 2020-2021 opzette voor een tiental jongeren, zowel Franstalige als Nederlandstalige, naar aanleiding van de foto- en videotentoonstelling Assaf Shoshan – Home.

Haar filosofie van openheid getrouw vroeg het Joods Museum hen om vanuit de ervaringen van een ‘minderheid’, het jodendom, op zoek te gaan naar verschillende stereotypen die in de hedendaagse samenleving aanwezig zijn en deze via beelden weer te geven.

Vanuit een verkenning van zichzelf en het werk van Assaf Shoshan onderzochten de jongeren tot wat stereotypen en vooroordelen kunnen leiden, hoe een beeld het voor de hand liggende in twijfel kan trekken en ons kan laten beseffen dat onze ideeën over de ander vaak ongegrond zijn.

Home kreeg tijdens deze periode wel een zeer bijzondere bijsmaak. Wat initieel een kritische en verwonderde vraag was over wat Home is, verschrompelde, door ingrijpende maatregelen in het sociale leven, tot Being Home is …, met een fysieke verwijdering van de Andere. Het terugplooien op zichzelf volgde onvermijdelijk. Uit de dynamiek van de workshops groeide echter de kracht om het eigen vertrouwde te lossen en vanuit de blik van de Andere de wereld te tonen. Zo geeft deze magazine niet alleen de beklemmende sfeer van de pandemie weer, maar werd het ook een hoopvol loslaten van stereotypen en vooroordelen.”

 

 

Meer informatie