The women of the Bauhaus – Design Museum Brussels

Tags:

“Het Bauhaus is de bakermat van de avant-garde en de grondslagen van de moderne architectuur. Vandaag, 100 jaar na de oprichting, zijn de meesters van het Bauhaus nog steeds sterren in de geschiedenis van architectuur en design. De geschiedenis van het Bauhaus wordt echter nog steeds gedomineerd door mannen. Alleen experts kennen de namen van de vrouwen dia aan deze school hebben bijdragen, terwijl veel van het innovatieve potentieel gaat naar deze vrouwen. De documentaire “Bauhausfrauen” (The Women of the Bauhaus) is een eerbetoon aan de vrouwen van het Bauhaus et laat zien dat het idee van het Bauhaus leeft en ook hun geschiedenis is”.