Musea die luisteren – voor meer horizontaliteit @Uliège

24.07.2023

Educatieve en culturele instellingen worden vaak geleid door het idee van overdracht, in een over het algemeen verticaal perspectief van “degene die het weet” naar “degene die het niet weet”. Laten we proberen dit patroon te doorbreken!

Het doel van dit project is om te experimenteren met luisterstrategieën aan de Universiteit van Luik, via het Museum en Cultureel Centrum, om de kennis en ervaring van mensen die gewoonlijk geen musea bezoeken te identificeren en te benutten.

Het doel is de deelnemers te verwelkomen, naar hen te luisteren en een dialoog op gang te brengen die hen in staat stelt te ontdekken wat musea en de universiteit doen, dit werk te vergelijken met hun eigen realiteit, hun voorkennis, hun praktijken om waarden toe te kennen en herinneringen door te geven, relaties aan te knopen (die kritisch of zelfs afwijzend kunnen zijn) en zich veilig te voelen om hun gedachten naar voren te brengen en voorstellen te doen voor het PM&C of, in bredere zin, voor de universiteit.

Het proefproject bestaat uit het opzetten van groepen van ongeveer 10-12 deelnemers. Van september tot december 2023 zullen zij in wekelijkse bijeenkomsten, aanvankelijk gestimuleerd door een persoonlijk voorwerp dat naar de groep wordt gebracht, deelnemen aan workshops gericht op het betekenis geven aan concepten als :

  • materieel en immaterieel erfgoed
  • het toekennen van waarde aan objecten
  • de selectie van wat tentoongesteld wordt in musea: wie kiest? Wat is vertegenwoordigd of afwezig? Volgens welke criteria? Kunnen ze bekritiseerd worden?
  • de relatie tussen herinnering, macht en stilte
  • het erfgoed dat ons aanspreekt en de musea die we zouden willen bezoeken.

Deelnemers onderzoeken de musea en collecties die deel uitmaken van de PM&C en identificeren de relaties met de referentiecollectie die voor het project werd gecreëerd, door gelijkenis, contrast of afwezigheid. Dit onderzoek wordt enerzijds uitgevoerd door beschikbare gegevens te raadplegen en anderzijds door musea te bezoeken.

Tussen september en december 2023 zal elke groep worden uitgenodigd om voorstellen voor de PM&C en de universiteit op te stellen over hoe zij zich meer welkom en/of vertegenwoordigd zouden voelen.

Bovendien wordt elke deelnemer aan het einde van de workshop uitgenodigd voor een ‘feedback’-activiteit. Dit kan in de vorm van een minitentoonstelling of een uitvoering van de teksten in verschillende vormen (geschreven, voorgelezen, gezongen, gerapt, enz.) of op een andere manier die door de deelnemers wordt voorgesteld. Deze sessie is open voor het publiek en deelnemers kunnen hun familie en vrienden uitnodigen.

De inschrijving sluit op 25 augustus.

Klik voor meer informatie over ons project op de volgende link: https://www.musees.uliege.be/cms/c_18477246/en/musees-musees-a-l-ecoute