femmes querem

Christine and the Bitches… De vrouwenruzie in de 15e eeuw

07.02.2022

 

(Afgelopen evenement)

26 maart 2022 bij KBR 

 

Conferentie: Christine en de Bitches… De vrouwenkwis in de 15e eeuw

 

“Parallel met de tentoonstelling “Heksen”, georganiseerd door ULB Cultuur, biedt het KBR museum u een thematische focus op “Heksen voor de letter”. De lezing van Tania Van Hemelryck is het ideale vertrekpunt voor uw bezoek aan het KBR-museum en/of de tentoonstelling “Heksen”, en biedt u een originele kijk op de “Vrouwenruzie.

 

De “Querelle des femmes” is niet, zoals men zou kunnen denken, een geschil tussen vrouwen. Het is een debat van ideeën over de status en de toestand van de vrouw dat zich, voornamelijk via teksten, tussen de 15e en de 18e eeuw heeft afgespeeld. Het debat over deze kwesties is niet nieuw. Generaties geestelijken distilleerden misogynistische verhandelingen, die vervolgens werden overgebracht in talrijke teksten, van de meest onschuldige tot de meest leerstellige.

De beroemde Roman de la Rose (13e eeuw) is een perfect voorbeeld van deze literatuur tegen vrouwen. Het is een monument van middeleeuwse literatuur en was het uitgangspunt van een levendig debat tussen de schrijfster Christine de Pizan en enkele Parijse humanistische geleerden. Zo begon de eerste ‘Querelle des femmes’.

In deze lezing zal Tania Van Hemelryck de problematiek en het verloop van deze vrouwenruzie de revue laten passeren. Zij zal met name aandacht besteden aan het werk en de loopbaan van Christine de Pizan, kopiiste, onderneemster, geëngageerd auteur en de eerste vrouw die de pen ter hand heeft genomen om haar geslacht te verdedigen. De lezing zal worden afgewisseld met voorbeelden en illustraties met betrekking tot de documenten die in het KBR-museum worden tentoongesteld of die te zien zijn in de tentoonstelling “Heksen”.

 

(Engelse vertaling)

Meer informatie