photographie de 4 statues en bronze coloniales montrant des hommes noirs en gros plan. et dont l'un fixe le spectateurice droit dans les yeux depuis le coin supérieur droit de l'image

Buiten spel gezet: koloniale beelden verhuizen @Africamuseum

17.07.2023

Buiten spel gezet: koloniale beelden verhuizen

2023 markeert voor het AfricaMuseum met zowel zijn 125-jarig bestaan als de vijfjarige heropening na renovatie, een belangrijk moment van reflectie over zijn rol in het verleden, heden en de toekomst. In het kader daarvan verdwijnt het beeldendepot uit de vaste opstelling.

Een groep beelden werd in 2018 vanwege hun stereotyperende beeldvorming over Afrikanen en de verheerlijking van de kolonie en haar stichters in depotopstelling geplaatst bij de start van het bezoekersparcours. Deze beelden werden er samen getoond met als doel de clichématige koloniale propaganda, waarvan de nadelige effecten nog steeds doorleven, te deconstrueren en een dialoog over beeldvorming, racisme en de kolonisatie te stimuleren. De huidige opstelling blijkt echter onvoldoende duidelijk: het depot-karakter is niet in één opslag herkenbaar en de groep beelden blijft zo ongewild bijdragen tot de negatieve beeldvorming omtrent Afrika. Daarom verkiest het museum deze beelden uit het vaste bezoekers parcours te verwijderen. De beelden worden opgesteld op een discretere plaats, waar tijdens gegidste rondleidingen dieper wordt ingegaan op de geschiedenis van het museum en de koloniale beeldvorming. In de vaste tentoonstelling blijven nog veel andere voorbeelden van koloniale, negatieve beeldvorming aanwezig, maar dan met de toereikende context en duiding. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Grote Rotonde van het museum.
Nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen
Samen met de verhuis van het beeldendepot zal een deel van de aangrenzende introductiezone worden vrijgemaakt om een nieuwe tentoonstellingsruimte in het museum te creëren. Deze ruimte zal dienen voor tijdelijke exposities van beperkte schaal. De eerste tentoonstelling zal focussen op een belangrijk en actueel onderzoeksdomein van het museum, namelijk herkomstonderzoek. Hierbij wordt de manier waarop objecten uit de collecties werden verworven grondig onderzocht.

Begin 2024 zal de nieuwe tentoonstelling openen. De ontmanteling van het beeldendepot en de introductiezone start deze zomer.

Credit :  YVES HERMAN/ REUTERS