Bestrijding van geweld tegen vrouwen: de rol van vrouwen met een handicap (FR)

27.09.2021

(voltooid evenement)

Gratis en virtuele conferentie, 8 oktober 2021

 

“Vrouwen met een handicap, die leven op het kruispunt van seksisme en validisme, worden vaker geconfronteerd met geweld en discriminatie.  Hun toegang tot steun en bescherming wordt vaak geconfronteerd met barrières. Desondanks zijn zij niet machteloos en verzetten ze zich vaak succesvol tegen dergelijk geweld.

Deze conferentie wil bijdragen tot het overbruggen van de kloof die er soms is tussen de gehandicaptensector en de geweldbestrijdingssector, met het oog op een intersectionele aanpak van preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen met een handicap. Het is ook de bedoeling een stem te geven aan vrouwen met een handicap, en zo de politieke aandacht te vestigen op hun realiteit.”

(vertaald uit het Frans)

 

Meer informatie