Kijk welke inclusieve projecten onze Brusselse musea op poten zetten, laat je inspireren door (inter)nationale D&I voorbeelden of neem direct contact op met experts die strijden tegen structurele discriminatie.

Deze lijst is nooit af! Suggesties welkom op [email protected]

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

“Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht”.

RoSa VZW

“RoSa wil als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen bevorderen en hierdoor de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving helpen wegwerken. Onder gender verstaat RoSa de sociale ideeën, verwachtingen en normen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid”.

Ella VZW

“Kenniscentrum gender en etniciteit ella wil actief werk maken van kruispuntdenken in alle sectoren, naar de vrouwenbeweging en in het middenveld, in onderwijs, sociale sector en welzijnssector. ella wil meer ruimte voor zelfbepaling en diversiteit. ella wil dat wit-zwart-denken doorbreken, het wij-zij-discours. ella staat dus voor een antiracistisch feminisme en voor een emancipatie van etnische minderheden”.

The Empathetic Museum

(EN) “The Empathetic Museum vertegenwoordigt het collectieve werk van museumprofessionals die zich inzetten voor een meer inclusieve toekomst voor de museumsector. Wij waarderen en pleiten voor diversiteit van denken en authentieke integratie van empathie in de museumpraktijk”.

Het kleine feministische, antiracistische en militante woordenboek

(FR) “Dit kleine feministische en antiracistische woordenboek is het resultaat van een collectief schrijfproces, met verschillende standpunten die graag brutaal zijn, en neemt je mee op een wandeling door de taal, langs deze nieuwe concepten die de kaart van de machtsverhoudingen hertekenen (en je soms een beetje doen gillen, natuurlijk)”.

The women of the Bauhaus – Design Museum Brussels

“Het Bauhaus is de bakermat van de avant-garde en de grondslagen van de moderne architectuur. Vandaag, 100 jaar na de oprichting, zijn de meesters van het Bauhaus nog steeds sterren in de geschiedenis van architectuur en design. De geschiedenis van het Bauhaus wordt echter nog steeds gedomineerd door mannen. Alleen experts kennen de namen van […]

Women. Underexposed – Belfius Art Gallery,

“De nieuwe tentoonstelling in de Belfius Art Gallery, Women . Underexposed, brengt een ode aan de kracht van de vrouw, het doorzettingsvermogen van de vrouwelijke kunstenaars. Doorheen de tijd hebben zij gevochten om hun passie te kunnen verwezenlijken en te delen met het publiek. Van de situatie waarbij de vrouw zich als man verhulde om […]

Q(ee)R CODES – Centrale For Contemporary Art

“Het project onderzoekt de aanwezigheid en ervaringen van cis- en trans-vrouwen en queer personen in hun stedelijke context. Luisteren en mondelinge uitwisseling enerzijds en het creëren van nieuwe ruimtes van verbeelding, confrontatie en dialoog anderzijds, maken van Q(ee)R Codes – New Boundaries BXL 1000 een platform voor reflectie. De plaats van vrouwen – in brede zin […]

Portugal Século XX: Visões Femininas – CINEMATEK

“Hoewel het een essentieel onderdeel is van de rijkdom van de Portugese auteurscinema, is het percentage door vrouwen geregisseerde films in Portugal een van de laagste in West-Europa. Tussen 1946 en 2009 produceerden Portugese vrouwelijke regisseurs slechts 40 speelfilms, of minder dan één film per jaar. Hoe bescheiden de nationale productie van Portugal ook moge […]