Open Museum zkt. coördinator (x/v/m)

27.05.2021

Brussels Museums, de onafhankelijke organisatie die zo’n 120 musea en kunsthuizen binnen Brussel vertegenwoordigt en verbindt, is op zoek naar een persoon voor de coördinatie van hun sensibilisatieproject rond inclusie en participatie, Open Museum. Je kent Brussels Museums o.a. van evenementen als Museum Night Fever en Nocturnes, waar we inzetten op het verbreden en diversifiëren van ons museumpubliek.

Met Open Museum willen we de Brusselse musea aanmoedigen en begeleiden in het ontwikkelen van hun inclusiestrategieën, en dit op het niveau van personeel, publiek, programmatie, partnerships en plaats. In onze ideale wereld worden musea namelijk safe(r) spaces waar iedereen zich, ongeacht hun gender, huidskleur, etniciteit, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd, welkom voelt. Musea die onze mooie stad in al haar diversiteit representeren.

Daarnaast bestaat een klein deel van je taken er ook uit om je collega’s af en toe te helpen met de Nederlandstalige communicatie.

Zie jij het zitten om met musea én externe partners aan dit inclusieve verhaal te schrijven? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken!

Jouw takenpakket

 • Je leidt tweetalige (NL-FR) co-reflectiesessies met de leden van de Open Museum Think Tank en de musea en schrijft op basis van hun aanbevelingen en suggesties het diversiteitscharter voor de Brusselse museumsector uit
 • Je volgt het interne diversiteitsplan van Brussels Museums op (t.a.v. team en raad van bestuur), in samenwerking met Actiris
 • Je staat je Brussels Museums collega’s bij om hun projecten en producten inclusiever te maken
 • Je zet met externen infosessies (in het Frans of Nederlands) op voor de museumleden (rond thema’s zoals bvb. inclusieve communicatie, genderneutrale toiletten, vermijden van micro-agressies, …), naargelang noden en vraag
 • Je organiseert in maart 2022 de jaarlijkse Open Museum studiedag: je staat in voor de programmatie, het goede verloop en het verslag achteraf
 • Je bent de contactpersoon inclusie voor musea die hen kan doorverwijzen naar de nodige bronnen/expertise
 • Je houdt de vinger aan de pols en bewaart een overzicht van de inclusieve projecten die musea op poten zetten, in binnen- en buitenland
 • Je bouwt verder aan een netwerk aan sociale partners, met extra focus op groepen die ondervertegenwoordigd zijn in de museumsector
 • Je update regelmatig de website openmuseum.brussels met tools en nieuws en stelt de bijhorende nieuwsbrief op
 • Je staat je Brussels Museums collega’s bij met de occasionele communicatietaak in het Nederlands, in overleg met de communicatieverantwoordelijke
 • Je verplaatst je in de musea wanneer nodig

Jouw profiel

 • Je beheerst heel goed het Nederlands en liefst ook het Frans, zowel gesproken als geschreven. Engels en andere talen zijn een extra troef.
 • Je hebt ervaring in het uitwerken van inclusie- en diversiteitsbeleid of je hebt reeds inclusieve werkmethodes toegepast in je voorgaande werkervaring(en).
 • Je bezit een goed overzicht van het Brussels sociaal/socio-culturele veld en kan goed netwerken.
 • Je weet wat er op politiek niveau gebeurt rond diversiteit en inclusie en volgt minstens een van de volgende domeinen op de voet: gender, LGBTQIA+-rechten, racismebestrijding, dekolonisatie, migratie, handicap, leeftijd / intergenerationele communicatie, interculturele communicatie, religie, sociaal-economische ongelijkheid.
 • Werkervaring in een museum is een troef, maar zeker geen vereiste. Je ziet cultuur als bruggenbouwer. Je houdt van musea en wil helpen deze een betere weerspiegeling te maken van onze samenleving.
 • Ervaring in het opzetten van conferenties, opleidingen en/of infosessies.
 • Je bent iemand die constructief is in debatten en goed kan modereren, je weet hoe moeilijkere thema’s bespreekbaar te maken. Je kan omgaan met uiteenlopende meningen en diverse profielen en weet draagvlak te creëren.
 • Je werkt zelfstandig en kan goed knopen doorhakken, maar je werkt ook vlot samen, zowel binnen eigen team als met externen.
 • Je weet hoe te communiceren: je hebt niet alleen voeling met het diversiteitsthema, maar weet dit ook naar een groot publiek over te brengen.

Wat bieden wij?

 • Een 4/5 tot voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar), dat kan omgezet worden naar een contract van onbepaalde duur. Start zo snel mogelijk of ten laatste in augustus.
 • Salaris volgens de barema’s van het Paritair Comité 329.02, niveau 4.1 of 4.2 + anciënniteit.
 • Maaltijdchèques (6€ per gewerkte dag)
 • 24 vakantiedagen per jaar + 1 extra per 5 gewerkte jaren
 • Mogelijkheid tot recupereren van overuren
 • Een vergoeding voor je verplaatsingen naar het werk met het openbaar vervoer
 • Een zeer afwisselende en uitdagende job in een stimulerende werkomgeving in het centrum van Brussel (Sint- Hubertusgalerijen), binnen een klein team met 7 sympathieke tweetalige collega’s
 • Mogelijkheid tot maximum 2 dagen per week thuiswerk
 • Een uitgebreide werkervaring binnen de Brusselse museumsector en samenwerkingen met een breed netwerk van culturele en sociale spelers
 • De gelegenheid om deel te nemen aan allerlei evenementen in de musea (overdag en ’s avonds)

Solliciteren

Interesse? Solliciteer via dit online formulier. Je ontvangt daarna een bevestiging (check zeker ook je spam). Opgelet, dit is de enige manier waarop we vacatures accepteren. Werkt het formulier niet? Kopieer de vragen in een document en stuur dit, samen met je CV, naar [email protected]

Deadline: zondag 13 juni 2021. Vacatures die binnenkomen na deze datum, behandelen wij niet.

Gesprekken zullen live of via Zoom (naargelang mogelijkheid en voorkeur) plaatsvinden in de week van 21 juni. Op dit gesprek zullen aanwezig zijn:

– Pieter Van der Gheynst, directeur Brussels Museums

– Gladys Vercammen-Grandjean, huidige coördinator Open Museum

– Yamina El-Atlassi, voorzitster raad van bestuur Brussels Museums & Inclusion Advisor Bozar

Deze drie personen hebben de e-Div module rond antidiscriminatiewetgeving van Unia gevolgd ter voorbereiding van deze selectieprocedure.

Begin contract: liefst ten laatste in augustus (vroeger indien mogelijk)

Brussels Museums wil een weerspiegeling zijn van de samenleving. We moedigen iedereen aan om zich kandidaat te stellen, ongeacht origine, huidskleur, leeftijd, gender, beperking, seksuele oriëntatie, filosofische of religieuze overtuiging. Zit je met specifieke vragen of noden? Laat dit geen drempel zijn. Stel ze aan [email protected] zonder dat dit een negatieve impact heeft op je kandidaatstelling.

www.openmuseum.brussels by www.brusselsmuseums.be