Waar is Open Museum zoal mee bezig, welke inclusieve projecten zetten onze musea op poten? Hier houden we de vinger aan de pols.

Brussels Museums Charter voor inclusieve taal

Inclusief of genderneutraal taalgebruik wil in de eerste plaats genderstereotypering verminderen, door meer aandacht te schenken aan hoe bepaalde beelden en woorden (onbewust) discriminerend of vooringenomen kunnen zijn en hoe zo’n formuleringen te vermijden. We streven dus naar een representatief, gendergelijk en niet-seksistisch taalgebruik.

Brussels Museums Mini Diversiteitsplan

Brussels Museums Mini Diversiteitsplan – Om een instelling te worden die een betere afspiegeling is van onze stad, heeft Brussels Museums zijn interne werking getransformeerd.

Ontmoet onze Think Tank

Ontmoet onze Think Tank ICHRAF NASRI Ichraf Nasri (zij/haar) is een Tunesische beeldend kunstenares die in Brussel woont. Houder van een Master in Plastische Kunsten…

Open Museum studiedag: dank jullie wel!

Op dinsdag 9 maart 2021 zonden we vanuit kunstenhuis Zinnema onze allereerste studiedag voor Open Museum uit. Het thema “Re-imagining Museums as Safe Spaces” ging…

BeMuseum 9 oktober 2020

We modereerden op BeMuseum het panelgesprek “Museums and Activism: Neutrality Questioned”.

Museum van Elsene x Open Museum

Het Museum van Elsene volgde als eerste de Open Museum workshop over onbewuste vooroordelen.