Waar is Open Museum zoal mee bezig, welke inclusieve projecten zetten onze musea op poten? Hier houden we de vinger aan de pols.

Doe mee aan de enquête over de vertegenwoordiging van LGBTQIA+ gemeenschappen in musea

Laten we het hebben over representatie, promotie en erfgoed, laten we het hebben over LGBTQIA+ gemeenschappen! 🇧🇪🌈 In het kader van zijn proefschrift aan de ULiège werkt Noah Meunier aan een inventaris van de vertegenwoordiging van LGBTQIA+ en queer gemeenschappen door culturele instellingen (musea, bibliotheken, theaters, archiefcentra, enz.) in België sinds 2020. Die heeft uw […]

OPEN CALL VOOR LHBTIQA+ KUNSTENAARS

  (Open call gesloten) Museum Night Fever is de nacht van de Brusselse Musea. Tijdens deze unieke avond laten duizend jonge talenten, uit alle disciplines, zich inspireren door de collecties en tijdelijke tentoonstellingen van meer dan 30 Brusselse musea en toveren ze om tot ware speeltuinen !   Elk jaar proberen we een originele en […]